İsteğe bağlı sigortalı olmak için nereye nasıl başvurulur

İkamet (MERNİS’teki yasal yerleşim yeri) Türkiye’de olanlar SGK web sitesinde de bulunan SGK-022 kod numaralı “İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİ”ni doldurulup ikamet adresinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezi veya il […]

Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?

1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun’un 50. Maddesine göre; -5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek (SSK/Bağkur ve ES’na tabi) şekilde çalışmayanlar, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay […]

Zorunlu ve isteğe bağlı sigorta nedir

Kanunlar ile belirli statülerde çalışan veya gelir kazanan kişilerin sosyal sigorta kapsamında olmasının düzenlendiği durumlarda bu sigortalılık halleri “ZORUNLU” sigortalılık niteliğindedir. Örneğin bir işçinin iş sözleşmesi ile bir işverene bağımlı […]