Ülkemizde işverenler üzerindeki istihdamın mali yükünü azaltmak ve belirli niteliklerdeki kişilerin istihdam edilmesini sağlamak üzere değişik zamanlarda yürürlüğe konulan mevzuat karmaşık bir hale gelmiştir. Bundan dolayı şirketlerin faydalanabilecekleri prim teşviklerinin hangilerinin olduğu ve aynı işçi için birden fazla faydalanılabilecek teşvik türü olması sonucu en avantajlı prim teşvik türünün belirlenmesi ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişmiştir.

Mevzuat karmaşıklığı yanında prim teşviklerinin her ay yeniden değerlendirilmesi gerekliliği sonucu Şirketimizde bu alanda özel bir ekip oluşturulmuş ve kendi yazılımlarımızı geliştirilmiştir.