Bazı hastalıklarınız ve fiziki engeliniz var veya kendi çocuğunuz olmasa dahi bakıma muhtaç bir çocuğa bakıyorsanız normal emeklilik şartlarına göre daha erken yaşta ve daha az prim günü ile emekli olabilirsiniz. Engelli raporu ile fiziksel veya ruhsal olarak vücut fonksiyonlarının en az % 40’ını kaybettiğini belgelemeniz halinde ve bakıma muhtaç bir çocuğunuz, torununuz veya yeğeniniz varsa bu haktan faydalanabilirsiniz.

 

Sağlık gerekçesiyle erken emeklilikten farklı olarak sigortalı olarak çalışırken hastalık veya kaza sonrasında çalışma gücününüz % 60 veya daha fazla kaybolmuş ise maluliyet aylığı için başvurabilirsiniz. Maluliyet aylığı için başvurduğunuz tarihte sigortalılık sürenizin en az 10 yıl olması ve en az 1.800 prim gününüz olması gerekir. Ancak sağlık raporunda “bakıma muhtaç” ibaresinin olması halinde 10 yıldır sigortalı olması şartı aranmaz. Başvuru tarihinde 1.800 prim günü olmaması halinde eksik günler doğum veya askerlik borçlanması ile tamamlanabilir.

 

Malulen emeklilik şartlarını sağlayan kişilerden kanser teşhisi konanların teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları halinde sağlık raporu almasına gerek kalmaksızın 18 ay süreyle malul sayılmaktadırlar. 18 aylık sürenin sonunda kanser hastalığına bağlık olarak çalışma gücünde en az % 60 kayıp olduğu tespit edildiğinde malullük aylığı ödenmeye devam edilmektedir.