Sağlık kuruluşlarının (hastaneler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, laboratuarlar, görüntüleme merkezleri, eczaneler vd.) kuruluşlarından kapanışlarına kadar olan tüm sürece ilişkin mevzuat danışmanlığı yapılmaktadır.

Bu çerçevede sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılmasına ilişkin mevzuat alanında yapılan danışmanlık yanında bu kuruluşların işletilmesi sırasında gerek Sağlık bakanlığı mevzuatı ve gerekse SGK ile ilişkileri/sözleşmeleri konularında da mevzuat desteği verilmektedir. Özellikle özel hastaneler, tıp merkezleri ve eczanelerin SGK ile yaptıkları sözleşme/protokollerle ilgili ortaya çıkan ihtilaflar konusunda danışmanlık yapılmakta ve idari aşamada çözümü konusunda destek verilmektedir.