Hastalar ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmeti sırasında;

-İlaçlardan kaynaklanan mağduriyetleri,

-Tıbbi malzemelerden kaynaklanan tıbbi ve maddi mağduriyetleri,

-Sağlık kuruluşlarının talep ettiği haksız mali talepleri (kanunsuz ilave ve fahiş ücretler),

-Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının verdiği zararlar,

-Sağlık kuruluşlarının tedavi vermemesi veya verdiği sağlık hizmetinden kaynaklanan sıkıntılar

Gibi konularda danışmanlık verilmektedir.