2004 yılında başlayan uygulama ile e-bildirge olarak verilen bildirgelerde sigortalıların isim, soy isim, TC numarası ve diğer bilgilerinin sisteme tam ve doğru olarak girilmesi sağlanmıştır. Ancak sigortalı bildirimlerinin sosyal güvenlik kurumlarına kağıt ortamında verildiği 2004 öncesi dönemlerde kişilerin kimlik bilgilerindeki eksik ve/veya yanlış yazımları sonucunda o dönemlerdeki sigortalı çalışılan günlerin bir kısmı kişinin kendi hizmet dökümüne işlenememiş veya başkası adına işlenmiş olabilmektedir. Bu eski tarihlerdeki sigortalı günlerin kişilerin emeklilik yaş ve aylıklarına olumlu etkisi çok daha fazladır. Özellikle hizmet dökümündeki ilk işe başlama tarihinden önceki günlerinizin bulunup hizmet dökümüne işlenmesiyle emeklilik yaşınız daha öne çekilebildiği için çok daha fazla önemlidir. Böylece daha erken yaşta emekli olup erken emekli olunan yıl süresince fazla aylık alacağınız gibi daha az prim günüyle emekli olunmaktadır.

Sigortalı çalıştığınız halde bu günlerin hizmet dökümünde görünmemesinin nedenini öğrenmek ve düzelttirmek için SGK’ya başvurduğunuzda genelde iş yoğunluğundan dolayı sadece belirli açılardan inceleme yapılmakta ve her türlü ihtimal göz önüne alınarak inceleme yapılamadığı için bazı günleriniz sisteme işlenememektedir. İşverenin ismi ve adresi, çalışma arkadaşlarının kimlik bilgileri ve sigorta sicil kartı, işe giriş bildirgesi, bonservis, iş kimliği v.b. belgeleriniz ile birlikte başvurduğunuzda tarafımızca gerekli her türlü inceleme yaptırılmakta ve bulunan hizmetleriniz sisteme işlettirilmektedir