İşbaşı Eğitim Programı, işverenlerin işe almayı düşündüğü personeli bir nevi staj şeklinde işbaşında eğitim verdikten sonra işbaşında görüp değerlendirdiği kişiler arasından bir kısmını sigortalı olarak işe alabilmesini ve işbaşında eğitim verdiği sırada bir ücret ödememesini sağlayan bir istihdam teşvik programıdır. Ancak bu programa katılan stajyerlere İŞKUR ücret niteliğinde ödeme yaptığı için bu programa katılan kişiler de karşılıksız/ücretsiz çalışmamaktadır.

Oldukça sıkı kurallara ve dokümanlara bağlı olarak yürütülen bu programların tüm süreç yönetimleri işverenler adına Şirketimizce yürütülmektedir.