Şirketimizin bu kapsamda verdiği hizmetler aşağıda kısaca verilmiştir;

-İş sözleşmelerinin süre, şekil ve içerik açısından incelenerek iş ve işyeri şartlarına uygun revize önerilerin yapılması, sona erdirilmesi gereken durumlarda izlenecek yolların bildirimi,

-İşyerinin çalışma şartlarına uygun Personel Yönetmeliği hazırlanması veya mevcut personel yönetmeliğinin revizesine ilişkin öneriler sunulması,

-İş güvencesi hükümleri hakkında işverenin bilgilendirilmesi,

-Alt İşverenlik (Taşeronluk) sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut alt işverenlik sözleşmelerinin içeriği, muhtemel sonuçları ve riskleri hakkında bilgi verilmesi,

-Genel olarak çalışma süreleri, ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma, fazla çalışma, puantaj kayıtlarında uyulması gereken yasal zorunluluklar hakkında bilgi verilmesi,

-Ücret ödemesi ve belgeleri, çalışanların ve işten ayrılanların izin ücretleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretleri, fazla çalışma ücreti ile fazla sürelerle çalışma ücreti, ücretin hiç ya da zamanında ödenmemesinin sonuçları hakkında bilgi verilmesi,

-Yıllık izne hak kazanma, yıllık izin süreleri ve belgelerin düzenlenmesi, mevsimlik işçilerin yıllık izinleri, kısmi süreli çalışanların yıllık izinleri,

-İhbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanma ve ödeme usulü, tazminatlarda zamanaşımı, kötü niyet tazminatı

-Toplu işçi çıkarmada işçilerin iş bitimi nedeniyle işten çıkarılması, başvuruların yapılacağı kurumlar ve zamanlaması ile toplu iş çıkarmanın yaptırımı konularında bilgilendirme ve süreç yönetimi,

-Çalışma belgesi düzenlenmesi, özlük dosyalarının tanzimi ve kontrolü, işyeri ve alt işveren dosyası ile asgari geçim uygulamaları hakkında bilgilendirme ve mevcut uygulamaların denetimi