Sosyal güvenlik mevzuatı bakımından idari para cezaları ve ceza davaları ile karşılaşmamak için 5510 sayılı Kanun’un alt düzenlemeleri olan ve SGK tarafından çıkarılan yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ve genel yazıların düzenli takibi işverenler açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede Şirketimiz, istihdam edilen işçilerin işe girişleri, ücretli ve ücretsiz izne çıkarılmaları, işten çıkışları, meslek kodlarının doğru tespiti, prime esas kazançların kapsamının doğru belirlenmesi, asgari işçilik uygulamaları konularında danışmanlık verdiği gibi yasal müeyyidelerle karşılaşmaması için danışmanlık verilen işyerlerinin belirli dönemlerde denetimini de yapmaktadır.