Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması durumunda bu işyerlerinde çalışan işçilere çalışamadıkları dönem için ücretlerinin belirli oranlarda İşsizlik Sigortası Fonundan ödenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Başvuru yapıldığında kısa çalışma ödeneği için gerekli durumların oluşup oluşmadığına İŞKUR yönetim kurulunca karar verilmektedir. Zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde ayrıca yönetim kurulu kararı gerekmemektedir. Deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenler zorlayıcı sebep olarak kabul edilmektedir. Ancak işletmeden kaynaklanan nakit akışında bozulma, yönetsel sorunlar veya pazar daralması gibi nedenler kısa çalışmaya gerekçe oluşturmamaktadır.

Şirketimiz, kısa çalışma ödeneği danışmanlığı kapsamında kısa çalışma ödeneği için şartların oluşup oluşmadığını değerlendirmekte, başvuru için gerekli doküman ve süreç yönetim hizmetlerini vermektedir.