Ağırlıklı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı alanında şirketlere danışmanlık hizmeti vermek üzere 2010 yılında Ankara’da NÜVE-İş Danışmanlık Ltd. Şti. kurulmuştur.

SGK ile sözleşmeli hastanelere sözleşmelerden kaynaklı sorunlar, Sağlık Uygulama Tebliği uygulamalarında eğitim ve danışmanlık, uluslararası ve yerel ilaç ve tıbbi malzeme firmalarına SGK ve Sağlık Bakanlığı mevzuatı konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

NÜVE-İş Danışmanlık Ltd. Şti.’nin kuruluşundan itibaren sosyal güvenlik işveren mevzuatı alanında şirketlere verilen danışmanlık hizmetleri, son yıllarda prim teşvikleri ve İŞKUR uygulamalarını (işbaşı eğitim programı (IEP), kısa çalışma ödeneği vs.) da içine alacak şekilde genişlemiştir.

2018 yılında ise Türkiye’de ikamet eden vatandaşların yanı sıra yurtdışında ikamet eden veya çalışan Türk vatandaşlarına emeklilik alanında danışmanlık hizmeti sunmak üzere İngiltere,Londra merkezli NUVE London Ltd” kurulmuştur.