Borçlanma, geçmişte ülkemizde sigortalı olarak çalışılmamış bazı günler karşılığında SGK’ya prim ödeyerek söz konusu gün kadar çalışılmış gibi kişinin hizmetlerine ekleme yapılması anlamına gelmektedir. Türkiye’de sigortalı olarak çalışılmayan hangi sürelerin borçlanılabileceği kanunla belirlenmiştir. Buna göre; ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, doğum sonrası iki yıllık süre, er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay ve yedek astsubay okulunda geçen süreler, memurları)  aylıksız izin süreleri, avukatlık staj süreleri, tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler, grev ve lokavtta geçen süreler, hekimlerin fahrî asistanlık süreleri, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler, yurt dışında resmî öğrencilik süreleri, yurtdışı çalışma ve/veya ev kadını olarak geçirilen süreler borçlanabilirsiniz.

Borçlanacağınız süreler için ne kadar prim ödeyeceğine kendiniz karar verebilirsiniz. Bu çerçevede asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında bir tutar (prime esas kazanç-PEK) üzerinden (yurtdışı borçlanma hariç) % 32 prim ödeyerek borçlanma yapabilirsiniz.

Borçlanmalar ile genel olarak geçmişte sigortalı olmadığınız bazı günlerde sigortalı sayılma imkanı elde edebilirsiniz. Emeklilik yaşı ve ne kadar prim günü ile emekli olunacağı ilk işe başlama tarihi esas alınarak kademeli olarak artırıldığından emeklilik için prim yatırılmaya başlanan ilk işe başlama tarihinden önceki (askerlik gibi) bazı süreleri borçlanarak ilk işe başlama tarihinizi daha geri tarihlere çekebilir ve böylece daha erken yaşta ve daha az prim günü ile emekli olabilirsiniz.

 Yurtdışı Borçlanma

TC vatandaşı erkekler ve kadınlar yurtdışındaki çalışma sürelerini, kadınlar ise aynı zamanda yurtdışında yaşadıkları süreler karşılığında prim ödeyerek Türkiye’de çalışmış gibi prim günü kazanabilmektedirler. 31 Temmuz 2019 tarihine yürürlüğe giren kanun değişikliğine kadar yurtdışı borçlanma başvurusu yapanlar gerek prim oranı ve gerekse borçlandıkları bu sürelerin statüsü bakımından daha avantajlıydılar. Kanun değişikliği ile 1 Ağustos 2019 sonrası yapılan yurtdışı borçlanmalar eskisi kadar avantaj sağlamamaktadır. Ancak Türkiye’de uzun süre sigortalı çalışmanız varsa emeklilik için eksik kalan sürelerin bir kısmını yurtdışı borçlanma ile tamamlayarak emeklilik için hala ciddi bir avantaj elde edebilirsiniz. 

Doğum Borçlanması

Daha önce kısa vadeli sigorta kollarından (staj) da olsa sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğum yaptığınız tarihten itibaren iki yıllık sürede sigortalı çalışmadığınız her doğum için iki yıllık süreyi borçlanarak borçlandığınız süre kadar prim günü kazabilirsiniz. Doğumda bir veya daha fazla çocuk (ikiz veya üçüz) doğsa da tek doğum olarak sayılır. En fazla üç defa doğum borçlanması yapabilir ve böylece toplamda 6 yıllık süreyi doğum borçlanması ile borçlanabilirsiniz.

Doğum ne zaman yapılırsa yapılsın doğum borçlanması için yapılan başvurudan önceki en son çalışma statüsü ne ise doğum borçlanma süreleri de o statüden sayılacağı için hak kaybına uğramamanız   için bizlere veya konu hakkında uzman olan kişilere sorarak hareket etmenizde fayda bulunmaktadır.

Askerlik Borçlanması

Erkeklerin er veya erbaş olarak yaptıkları askerlik süreleri ile yedek subaylık için hazırlık süreleri karşılığında prim ödeyerek prim günü kazanmalarına askerlik borçlanması denilmektedir.  İlk sigortalı işe girişten önce yapılan askerlik sürelerinin borçlanılması halinde ilk işe giriş tarihi borçlanılan süre kadar öne çekildiği için emeklilik yaşınız ve prim gününüz açısından ciddi avantaj elde edilebilmektedir.

Avukatlık Stajı ve Yurtdışı Doktora Borçlanması

Sigortalı olmaksızın altı ay avukat yanında ve altı ay mahkemelerde olmak üzere toplam bir yıllık avukatlık staj süresi ile doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerinin borçlanılması mümkündür.