Sağlık çalışanlarının (hekimler, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları ile sağlık meslek grubundan olmasa da sağlık sektöründe çalışanlar);

-Eğitim süreçleri,

-Mesleğe kabulleri,

-Mesleklerinin icrasıyla ilgili disiplin ve ceza soruşturmaları ve tazminat talepleri,

-Emeklilikleri

Alanlarında danışmanlık verilmektedir.

Özellikle hekimlere karşı yöneltilen “malpraktis” iddialarına ilişkin savunmaları konusunda destek verilmektedir.