İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oranları ve Sağladığı Haklar

İsteğe bağlı sigortalılar için % 20 uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) ve % 12 genel sağlık sigortası primi öderler ancak çalışmadıkları için hastalık veya analık durumunda bir ödenek alma veya işsiz kaldıklarında işsizlik ödeneği alma durumları olmadığı için kısa vadeli sigorta kolları (hastalık, analık) ve işsizlik sigortası primi ödemezler.

Böylece örneğin işçi statüsünde bir kişi için işçi (% 15) ve işverenin (% 22,5) ödediği toplam prim oranı % 37,5 iken isteğe bağlı sigortalılar % 32’dir.

Uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) için prim ödemeleri karşılığında yaşlılık (emeklilik) aylığı, malul olmaları durumunda maluliyet aylığı ve ölümleri halinde geride kalan eş ve çocuklarına ölüm ve aylığı bağlanma imkanı elde ederler.