İsteğe bağlı sigortalı olmak için nereye nasıl başvurulur

İkamet (MERNİS’teki yasal yerleşim yeri) Türkiye’de olanlar SGK web sitesinde de bulunan SGK-022 kod numaralı “İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİ”ni doldurulup ikamet adresinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezi veya il müdürlüğüne bizzat veya başvurunun yapıldığından emin olmak için kayıtlı posta (iadeli taahhütlü) veya APS ile gönderilebilir. İkameti Türkiye’de olanlar isteğe bağlı sigortalılık başvurusunu e-devletten de yapabilirler.

Ancak SGK-022 kod numaralı “İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİ”nin form kısmı ve altındaki taahhüt yazısı ile e-devlet başvurusu sırasında doldurulması gereken bilgiler ikameti Türkiye’de olanlara göre düzenlendiği ve ayrıca e-devlet sisteminden sadece ikameti Türkiye’de olanlar başvurabildiğinden ikameti yurtdışında olanlar e-devletten başvurmaları mümkün değildir. Bu kişilerin elle doldurduğu formu kendisinin yurtdışında yaşadığını belirten bir dilekçe ekinde nüfus kaydının olduğu il/ilçedeki sosyal güvenlik merkezi veya il müdürlüğüne Post Office’den kayıtlı posta ile göndermeleri gerekmektedir.