SGK Hizmet Dökümünde Görünmeyen Prim Günlerinin Bulunmasi ve Hizmet Dökümüne İşlettirilmesi

Günümüzde işçiler (SSK/Banka vd Emekli Sandıkları) ve bağımsız çalışanlar (Bağkur) ve kamu görevlilerinin (Emekli Sandığı) çalışma ve prim bilgileri SGK’ya “E-Bildirge” sistemiyle bildirilmektedir. E-Bildirge sisteminde SGK’ya bildirim sırasında TC kimlik numarası esas alınmakta ve bildirilen kişinin ad, soyad, TC kimlik numarası ve benzer bilgilerin eşleşip eşleşmediği başta MERNİS gibi sistemlerle online bağlantılı olarak kontrol edilmekte ve bu bilgilerin uyuşmadığı durumlarda e-bildirge sistemi hata uyarısı vererek hatalı kayıt girişini engellemektedir.

TC kimlik numarası bazında kayıt sistemine geçilmesinden önceki dönemde SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı’nın her biri çalışanlara farklı bir sistematikle sicil numarası vermiş ve verdikleri bu sicil numaraları üzerinden kayıtlarını tutmuşlardır. Aynı zamanda 2004 yılında başlayıp zamanla kademeli olarak kapsamı genişletilen ve 2009 yılında herkes için zorunlu hale gelen e-bildirge sisteminden önce bildirgeler kağıt ortamında verildiği ve e-bildirge gibi bir sistemle kontrol edilmedikleri için kişilerin ad ve soyadının yanlış yazılması, aynı ad ve/veya soyadlı kişilerin prim günlerinin yanlışlıkla diğer kişi adına kaydedilmesi veya benzer sebeplerden dolayı bazı prim günlerinin başka kişiler adına kaydedilmesi veya TC kimlik numarası ile eşleştirmede tam eşleşmemesi gibi durumlarda kişilerin bazı prim günleri kendi hizmet dökümlerinde görünmemektedir. Benzer şekilde Emekli Sandığı zamanındaki memuriyet günlerinin SGK e-bildirge sistemiyle entegre edilmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki HİTAP sistemine işlenmemesi durumunda da memuriyet günleri SGK hizmet dökümünde görünmeyebilmektedir.

Özellikle 2000 yılı öncesi daha önemli olmak üzere eski tarihlerdeki prim günleri emeklilik yaşının daha erkene çekilmesi bakımından çok önemlidir. Bu yüzden hizmet dökümünde görünmeyen bu prim günlerinin öncelikle SGK nezdinde ve daha sonra da bazı durumlarda çalışılan işyeri bazında araştırılması ve konunun takip edilerek hizmet dökümüne işlettirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bu prim günlerinin hizmet dökümüne işlettirilmesi ile emeklilik yaşı birkaç yıl erkene çekilmekte, daha az prim günü ile emekli olma imkanı kazanılmakta ve ayrıca daha erken emekli olunan yıl süresince daha fazla ay emekli aylığı alınabilmektedir.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konu da ilk sicil alınmasına yani tescile esas olan çalışmanın Kuruma bildirilip bildirilmediğidir. İşverenler işe giriş bildirgesini vermesine rağmen bazen yanlışlıkla, bazen de bilerek gün bildirimi yapmamakta veya kişinin prim günleri başka kişinin siciline işlenmektedir. Bu durumda emekliliğe esas işe başlama tarihi olarak çalışmaya başlanan tarih değil ilk kez gün bildirimi yapılan ve prim ödenen tarih esas alınmakta ve böyle durumda sigortalılar ciddi anlamda mağdur olmaktadır. Bu şekilde çalışılan günlerin hizmet dökümünde görünmemesinin nedeninin öğrenilmesi ve düzeltilmesi için SGK’ya başvurulduğunda genelde iş yoğunluğundan dolayı sadece belirli açılardan inceleme yapılmakta ve her türlü ihtimal göz önüne alınarak inceleme yapılamadığı için sigortalıların bazı günleri sisteme işlenememektedir. Bundan dolayı işverenin ismi ve adresi, çalışma arkadaşlarının kimlik bilgileri gibi bilgiler ve sigorta sicil kartı, işe giriş bildirgesi, bonservis, iş kimliği v.b. belgeler ile birlikte bu konularda uzmanlığı olan danışmanlardan yardım istenerek inceleme yaptırılması eksik incelemeden dolayı hak kayıplarının önüne geçecektir.