İngiltere’de Haftalık £183’ten Az Ücretle Çalışırken Yurtdışı Borçlanma Emekli Aylığı Alabilir

26 Haziran 2020 tarihli sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7247 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile yurtdışı borçlanması yapanların aylıkları kesilmeksizin yurtdışında kısa süreli işlerde çalışmalarına imkan tanınmıştır.
İlgili Yönetmelik’te yapılan düzenleme ile ilgili ülke mevzuatına göre bordrolu çalışan kişiden zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmayacak düzeyde düşük bir ücretle çalışılması durumunda yurtdışı borçlanma emekli aylığı alınmaya devam edilebilecektir.

İngiltere’de (2020/2021 mali yılı için) zorunlu sigorta primi kesilmesi için Birincil Eşik – Primary Threshold) haftalık 183 Sterlin olduğundan ancak bu tutarın üzerinde ücret alanlardan sigorta primi kesintisi yapılmakta bu tutarın altında ücretle part time çalışanlardan ise sigorta primi kesilmemektedir.

Bu durumda İngiltere’de (2020/2021 mali yılı için) haftalık 183 Sterlin’den daha az ücretli bir işte çalışırken SGK’dan yurtdışı borçlanma emekli aylıkları alınmaya devam edilebilecektir.

Siz Sorun Biz Cevaplayalım