Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Kadınların Erken Emekliliği

1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile (Madde 28/8) başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara daha erken ve daha az prim günü ile emekli olma imkanı getirilmiştir. Buna göre çocuğun başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu alındıktan sonraki annenin prim günlerine ¼ kadar gün ilave edilmekte ve emeklilik yaşı ilave edilen gün sayısı kadar geriye çekilerek erken emekli olunabilir. Böylece örneğin 5900 gün ile 53 yaşında emekli olacak bir kadın sigortalının rapor tarihinden sonra 4 yıllık sigortalılığının olması halinde 52 yaşında ve 5540 günü doldurduğunda emekli olabilecektir. Prim gününün 5540’ın üzerinde olması halinde de rapor tarihinden sonraki prim günlerine ¼ oranında ilave yapılacağından daha fazla aylık alınması söz konusu olacaktır.

Annenin erken emeklilik hakkından yararlanması için çocukta aranan “başka birinin sürekli bakımına muhtaç” olma şartıyla (engellilik durumlarının tek tek sayılması mümkün olmasa da) çocuğun kendi öz bakımını yapamayacak durumda olması kastedilmektedir.

Anne aynı zamanda fiili hizmet süresi zammına (yıpranmaya) tabi bir işte (asker/polis, yer altı madenci vs) çalışıyorsa hem engelli çocuğundan hem de mesleğinden dolayı yıpranma hakkından yararlanabilir.

Çocuğu sürekli ve yatılı olarak korunma, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan anneler bu haktan yararlanamaz.

Ağır engelli çocuğun sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde, malul olup olmadığının tespiti için yeniden rapor alınması gerekir ancak fiilen çalışmadan isteğe bağlı sigortalı yaptırılan çocuklar için yeniden rapor alınması gerekmez.  Yeni raporda da ağır engelli olduğu teyit edilen çocukların anneleri erken emeklilik hakkından yararlanmaya devam ederler.

Prim günlerine ¼ oranında gün ilave edilmesi için rapor tarihinden sonra sigortalı çalışma zorunlu olmayıp isteğe bağlı sigortalı olanların da prim günlerine ¼ oranında gün eklenmektedir.

Birden fazla ağır engelli çocuğun olması halinde her iki çocuk için de rapor alınması zorunludur ancak yalnızca bir çocuk için erken emeklilik hakkından yararlanılır. Böyle bir durumda çocuklardan biri vefat ederse erken emeklilik hakkı diğer çocuk üzerinden devam etmektedir.

Sağlık raporu için başvurulan tarihte annenin aktif sigortalı olarak çalışması şartı değildir ancak bu avantajdan daha fazla yararlanmak için sağlık raporunun mümkün olduğunca erken alınması gerekmektedir.

Son olarak ağır engelli çocuğu kendisi veya eşiyle birlikte evlat edinen anneler de bu haktan yararlanırlar.

Siz Sorun Biz Cevaplayalım