Genel Olarak Borçlanma

Borçlanma, geçmişte ülkemizde sigortalı olarak çalışılmamış bazı günler karşılığında SGK’ya prim ödeyerek söz konusu gün kadar çalışılmış gibi kişinin hizmetlerine ekleme yapılması anlamına gelmektedir. Ancak geçmişte Türkiye’de sigortalı olarak çalışılmayan bütün sürelerin borçlanılarak hizmet kazanılması söz konusu değildir. Türkiye’de sigortalı olarak çalışılmayan hangi sürelerin borçlanılabileceği kanunla belirlenmiştir. Buna göre;

-Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,

-Doğum tarihinden sonra iki yıllık süre,

-Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay ve yedek astsubay okulunda geçen süreleri,

-Kamu görevlilerinin (memurların)  aylıksız izin süreleri,

-Doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

-Avukatlık staj süreleri,

-Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

-Grev ve lokavtta geçen süreler,

-Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

-Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

-Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

-1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

-Kadın ve erkeklerin yurtdışındaki çalışma süreleri ile çalıştıkları iki işyeri arasında boşta geçen sürelerinden birer yılı,

-Kadınların yurtdışında yaşadıkları süreler.

Borçlanılacak süreler için ne kadar prim ödeneceğine kişi kendisi karar verebilmektedir. Bu çerçevede asgari ücret ile asgari ücretin 7,5 katı arasında bir tutar (prime esas kazanç-PEK) üzerinden % 32 prim ödenecektir.

Borçlanılan süreler genelde borçlanılan tarih aralığına işlenmektedir. Ancak ev kadını olarak yurtdışına borçlanma gibi bazı özel durumlarda borçlanılan süre borçlanılan tarih aralığına değil borcun yatırıldığı tarihten geriye doğru yedirilebilmektedir.

Borçlanmalar ile genel olarak geçmişte sigortalı olunmayan bazı günlerin sigortalı sayılma imkanı kazanılmaktadır. Emeklilik yaşı ve ne kadar prim günü ile emekli olunacağı ilk işe başlama tarihi esas alınarak kademeli olarak artırılmış bulunmaktadır. Emeklilik için prim yatırılmaya başlanan ilk işe başlama tarihinden önceki (askerlik gibi) bazı sürelerin borçlanılması ile ilk işe başlama tarihi daha geri tarihlere çekilebilmekte ve bu sayede daha erken yaşta ve daha az prim günü ile emekli olunabilmektedir.