Doğum Borçlanması Talep Dilekçesi Nasıl Doldurulmalı?

 

Borçlanma Talep Dilekçesi doldurulurken “Ad-Soyad”ın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında yazdığı gibi aynen yazılması ve kimlik numarasının doğru yazılması önemlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları üçüncü ve dördüncü sorularda yer alan sigorta sicil numaraları ve hizmet sürelerini sistemden gördükleri için bu kısımların yazılıp yazılmamasının bir önemi yoktur.

Borçlanma Miktarının Hesabında Seçilen Günlük Prime Esas Kazanç” bölümü emeklilik maaş miktarınızı etkileyeceği için dikkatle doldurulmalıdır. Diğer sürelerde genelde asgari ücret düzeyinden prim yatırılmışsa doğum borçlanması için de asgari ücretten borçlanma yapılabilir. Ancak diğer sürelerde yüksek düzeyde prim yatırılmışsa doğum borçlanmasının asgari ücretten yapılması emekli aylığını düşürebilir. Bu gibi durumlarda emekli aylık hesaplamasına etkisinin hesaplattırılarak hareket edilmesi daha doğru olacaktır.

Borçlanmak istenilen hizmetin süresi ve niteliği bölümünde “Doğumdan Sonra Geçen Süre” kutusu işaretlenmelidir.

Borçlanmak istenilen süre kısmında sürelerin tamamı şeklinde işaretleme yapıldığı takdirde doğumdan sonraki 2 yıllık sürede (720 gün) primi yatırılmamış tüm günleri için borçlanma yapılacaktır. Emekliliğiniz için gerekli prim gün sayısını doldurmanız için 720 günden daha az süreye ihtiyacınız var ise bu kısımda doğum borçlanması yapacağınız süreyi kısıtlayabilir yalnızca ihtiyacınız olan kadar gün sayısı için borçlanma yapabilirsiniz.

Birden fazla doğum için borçlanma yapılacak durumlarda en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumların seçimi emekli maaşı tutarına etki edeceği için bu konuda ile Prime Esas Kazanç ve borçlanmak istenilen süreler veya diğer hususlarda sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz.,

(Borçlanma talep dilekçesine ulaşmak için buraya tıklayınız…)