Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1-Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Şirketimiz Müdür, yönetici, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Şirketimizin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

2-Şirketimiz bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

3-Bu web sitesi tamamıyla profesyonel ve iyi niyetle hazırlanmıştır.

4-Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Şirketimiz tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

5-Şirketimiz hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

6-Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Şirketimiz, müdür, yönetici, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Şirketimizin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

7-Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Şirketimiz ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

8-Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

9-Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Şirketimiz web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

10-Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

11-Sitemiz içerisinde yer alan hiç bir makale, görsel, form, kodlama, kullanılan web sitesi araçları da dahil olmak üzere, Şirketimizin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kar elde etmek amacı ile kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

©Nuve Hukuk 2020