Selahattin Şahin

EĞİTİM

Lisans : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (İşletme) 1980/1984

Lisans Üstü : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tez Aşamasında)

MESLEKİ TECRÜBE

Sosyal Sigortalar Kurumu Müfettiş Yardımcısı 1984-1986

Başbakanlık Uzman Yardımcısı (PPGM, Tanıtma Fonu) 1986-1990

Başbakanlık Uzmanı (Toplu Konut İdaresi Başkan Danışmanı) 1991-1992

Başbakanlık Uzmanı (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı) 1992-1996

Tekstil Ürünleri Üretimi ve İhracatı 1996-2002

Başbakanlık Uzmanı (TBMM Geçici Görev) 2002-2003

Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine Müsteşarlığı’nı Temsilen) 2004-2006

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine Müsteşarlığı’nı Temsilen) 2006-2010

Başbakanlık Uzmanı 2010-2015

Bilirkişi (Sosyal Güvenlik) 2016

Sosyal Güvenlik Danışmanı 2015- Devam

YABANCI DİL : İngilizce (İyi)